22. zasedání Pacientské rady (výjezdní)

 3. 6. 2022  —  5. 6. 2022, publikováno: 22. 6. 2022    Brno 

Ve dnech 3. až 6. června se v Brně uskutečnilo výjezdní zasedání Pacientské rady ministra zdravotnictví.


Výjezdního zasedání se účastnili členové Pacientské rady a zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR z Oddělení podpory práv pacientů. Zasedání podpořil svou účastí pan ministr prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR a náměstek pro legislativu a právo JUDr. Radek Policar.

Pacientská rada zahájila své působení jako stálý poradní orgán ministra zdravotnictví v říjnu roku 2017. V prosinci roku 2021 byli jmenováni členové na další čtyřleté funkční období. Cílem letošního zasedání bylo na základě organizované spolupráce a řízené diskuse účastníků vytyčit prioritní oblasti a cíle Pacientské rady na následující 4 roky.

Během zasedání byly stanoveny a diskutovány čtyři prioritní oblasti a to: komplexní péče o pacienty, dostupnost péče a úhrady, Pacientská rada a pacientské organizace, prevence a gramotnost. Konkrétní výstupy z výjezdního zasedání budou schvalovány a dále projednávány v rámci pravidelných zasedání Pacientské rady.