Komunikace s praktickým lékařem na dálku

publikováno: 25. 10. 2022  

Edukační materiály pro pacienty a pacientské organizace jsou jedním z výstupů projektu Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty UK „Digitální gramotnost v primární zdravotní péči: COVID-19 jako výzva pro rozvoj informačně-komunikačních technologií“, který je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.


Edukační materiály pro pacienty a pacientské organizace jsou jedním z výstupů projektu Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty UK „Digitální gramotnost v primární zdravotní péči: COVID-19 jako výzva pro rozvoj informačně-komunikačních technologií“, který je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

Edukační materiály jsou zaměřeny na přípravu a nácvik komunikačních dovedností pro úspěšné zvládnutí komunikace s praktickým lékařem na dálku. Jsou pomůckou, která má pacientům ulehčit přípravu i vlastní průběh setkání s praktickým lékařem v novém virtuálním (online) prostředí.  

Manuál pro pacienty je zpracován jako průvodce pacienta přípravou a průběhem schůzky s lékařem na dálku prostřednictvím videohovoru nebo telefonického hovoru. Navazující Check list (kontrolní seznam) je zpracován jako seznam nejdůležitějších bodů, na které by se měl pacient soustředit v rámci přípravy na (video)hovor s praktickým lékařem. Slovníček telemedicíny je zaměřen na vysvětlení základních pojmů spojených s využíváním informačně-komunikačních technologií a digitalizací zdravotní péče.

Slovníček telemedicíny     Manuál      Checklist