Tradiční vánoční setkání

 8. 12. 2022, publikováno: 9. 12. 2022  

Dne 8. 12. 2022 se na Ministerstvu zdravotnictví uskutečnilo tradiční vánoční setkání s pacientskými organizacemi a organizacemi na pomoc pacientů.


Na tradičním vánočním setkání s pacientskými organizacemi a organizacemi na pomoc pacientů, které se uskutečnilo na Ministerstvu zdravotnictví, zástupci a zástupkyně ministerstva zhodnotili dosavadní spolupráci, informovali o dalším vývoji a poděkovali za zapojení do prací na ministerstvu. Pan ministr Válek, který se letošního setkání z pracovních důvodů nemohl účastnit, zaslal pacientským organizacím zdravici, ve které jim vyjádřil podporu, označil je za jeden ze základních kamenů českého zdravotnictví a uvedl, že jak dosavadní, tak budoucí spolupráce s pacientskými organizacemi je jeho prioritou.

Celé setkání moderovala Kateřina Slabá, vedoucí oddělení podpory práv pacientů (OPP), která informovala o vizi, ideálním stavu, ke kterému práce OPP směřuje, kterým je existence dostatku systémově vytvořeného prostoru pro participaci pacientů ve zdravotnictví, hlasu pacientů je nasloucháno, pacienti možnosti zapojování využívají a využívat umějí. Abychom tohoto stavu dosáhli, pracovníci a pracovnice oddělení a) vytváří maximum možného prostoru pro efektivní participaci pacientů, b) aktivně se podílí na nastavení systému tak, aby hlasu pacientů naslouchal a c) pomáhají vytvářet podmínky pro pacienty tak, aby možnosti participace využívali a využívat uměli.

Po představení OPP a jeho členů Kateřina Slabá dále informovala o účasti pacientů na správním řízení o úhradě léčiv na vzácná onemocnění. Pan Vlastimil Milata, předseda Pacientské rady, shrnul roční práci Pacientské rady a její spolupráci s pacientskými organizacemi. Pan náměstek ministra Josef Pavlovic uvedl první z připravovaných metodik v oblasti komplexní péči o pacienty, a sice metodickém pokynu k přítomnosti zákonných zástupců a osob blízkých u nezletilých pacientů. Metodiku k vyřizování stížností s využitím institutu nemocničního ombudsmana představila Šárka Liolia z OPP. Klára Čížková (OPP) se věnovala financování pacientských organizací a Tereza Solilová (OPP) zhodnotila činnost Pacientského hubu a apelovala na využívání potenciálu, který Pacientský hub nabízí, vzhledem k tomu, že projekt vstupuje do své závěrečné fáze.

Formální část setkání uzavřel pan náměstek Pavlovic krátkým shrnutím, ve kterém akcentoval zejména skutečnost, že představené projekty a témata jsou unikátní v evropském měřítku. Ministerstvo zdravotnictví je leadrem na poli participace cílové skupiny na rozhodovacích procesech státní správy. Spoluprací s pacientskými organizacemi během tvorby a realizace zmíněných iniciativ a snahou o maximální inspiraci v dobré praxi v ČR i zahraničí sami tvoříme dobrou praxi, o kterou již nyní projevují zájem zahraniční partneři.

Po formálním programu následovala neformální část večera. Děkujeme za účast a přejeme příjemné prožití vánočních svátků.

Příloha: prezentace ( pdf soubor, 1 212 kB)