Seznam připomínkových řízení s účastí Pacientské rady

 3. 7. 2019, publikováno: 3. 7. 2019  

Do sekce Pacientská rada byla vložena stránka „Seznam připomínkových řízení s účastí Pacientské rady.” Na této stránce informujeme, ke kterým materiálům legislativní i nelegislativní povahy se Rada vyjádřila a, pokud je to možné, vkládáme odkaz do veřejné elektronické knihovny legislativního procesu (VeKLEP).