Setkání pacientských organizací k projektu Pacientský Hub

 10. 9. 2019, publikováno: 27. 9. 2019  

Ministerstvo zdravotnictví ČR zorganizovalo v úterý, 10. září 2019 mimořádné setkání s pacientskými organizacemi k připravovanému projektu Pacientský Hub.


Setkání zahájila vedoucí oddělení podpory práv pacientů Mgr. Jana Hlaváčová. Na úvod paní Hlaváčová rekapitulovala vzájemnou spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a pacientskými organizacemi, která funguje již dva roky. Uvedla, že je potřeba profesionalizovat a vzdělávat pacientské organizace, proto vznikla myšlenka společného prostoru, Pacientského Hubu, kde se budou zástupci a členové pacientských organizací setkávat, síťovat, vzdělávat a spolupracovat.

Realizátorem projektu Pacientský Hub je Ministerstvo zdravotnictví ČR, které získalo finanční grant v rámci Fondů EHP 2014-2021 a to na dobu 4 let. Cílem projektu je posílení a postavení pacienta a pacientských organizací v rámci systému poskytování zdravotních služeb a českého zdravotnictví. A protože je projekt připravován právě pro pacientské organizace, tak ministerstvo zajímal hlas a zpětná vazba zástupců pacientských organizací. Před samotným setkáním byl připraven krátký dotazník s cílem získat informace o potřebách pacientských organizací a výsledky tohoto dotazníkového šetření byly na setkání diskutovány se zástupci jednotlivých pacientských organizací.

Paní Hlaváčová představila koncept projektu, tedy fyzický sdílený prostor pro běžnou práci, spolupráci a akce pacientských organizací. Uvedla, že by pacientské organizace nejvíce využívaly prostor na setkávání členů pacientské organizace a veřejné akce organizace a následně vybídla k dotazům a návrhům ze strany zástupců pacientských organizací.

Dalším tématem, které paní Hlaváčová představila a otevřela, byl program Pacientského Hubu, který bude cílen na podporu profesionalizace činnosti pacientských organizací, vzdělávací aktivity, networking a společenské akce. Živě diskutovala se zástupci pacientských organizací, jaké aktivity by se měly v prostorách Pacientského Hubu konat a jaké jsou preference pořádaných akcí? Z odpovědí vyplynulo, že pacientské organizace nejvíce zajímají vzdělávací akce pořádané různými partnery pro členy pacientských organizací. V rámci diskuse se zástupci pacientských organizací zajímali o kapacitu prostor, ale i vášnivě diskutovali o možnosti poskytování poradenství veřejnosti.

V následující části seznámila paní Hlaváčová účastníky setkání s plánovaným internetovým portálem, možností CRM systému a případných sociálních sítích k projektu. Uvedla, že je důležité mít v elektronickém prostředí záznamy z akcí, aktuální informace o činnosti Hubu, aktuality, e-learningy, CRM pro komunikaci s pacientskými organizacemi a personalizované informace pro členy pacientských organizací. Zodpověděla dotazy zástupců neziskových organizací, kdy se například zajímali o termín spuštění webového portálu nebo o možnosti Facebookového profilu k projektu.

Před samotným ukončením setkání a poděkováním za veškeré příspěvky, dotazy a podněty diskutovala paní Hlaváčová se zástupci pacientských organizací místo realizace projektu, současné vyjednávání spolupráce s Prahou 10, ale také druhou část projektu, kterou tvoří malé grantové schéma a možnost čerpání finančních prostředků z Fondů EHP 2014-2021.

Zápis a prezentaci ze setkání naleznete v příloze.