Setkání s pacientskými organizacemi

 30. 9. 2019, publikováno: 3. 10. 2019  

V pondělí, 30. září se v prostorách Ministerstva zdravotnictví ČR konalo tradiční, čtvrtletní setkání s pacientskými organizacemi.


Úvodní příspěvek přednesl náměstek pro legislativu a právo JUDr. Radek Policar. Informoval o aktuálním vývoji připravované legislativy a přiblížil samotný proces tvorby legislativy na MZ.

V následujícím příspěvku Mgr. Jana Hlaváčová, vedoucí oddělení podpory práv pacientů informovala o dění v rámci Pacientské rady ministra zdravotnictví, dále o zapojení do připomínkových řízení, upozornila na dostupnost informací o připomínkových řízeních na webových stránkách https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=pacientske-organizace--pacientska-rada—vpr.

Mgr. Hlaváčová popsala předměty činností v jednotlivých pracovních skupinách Pacientské rady ministra zdravotnictví a informovala případné nové zájemce o způsobu, jak se lze stát členem pracovní skupiny. Další formou zapojení zástupců pacientů je jejich členství v  poradních orgánech a komisích ministerstva zdravotnictví nebo v meziresortních pracovních skupinách, jejich přehled je k nalezení na webových stránkách https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=pacientske-organizace--pacientska-rada—ppo. V rámci tohoto bloku programu bylo diskutováno také téma definice pacientské organizace, kde Mgr. Hlaváčová nastínila možné ukotvení definice z legislativě.

Byl představen připravovaný projekt Pacientský HUB. Tento projekt ministerstva zdravotnictví bude realizován z Norských fondů 2019 – 2024 a jeho cílem bude podpora profesionalizace a stabilizace pacientských organizací. Pacientský Hub bude tvořený nejenom fyzickým ale také digitálním prostorem pro pacientské organizace, poskytne zázemí pro spolupráci pacientských organizací, pořádání vzdělávacích akcí apod. 

Další část setkání byla věnovaná informacím o dotačních programech ministerstva zdravotnictví pro rok 2020. Zájemci o přidělení finančních prostředků v rámci dotačních programů byli upozorněni na důležité termíny pro předkládání žádostí. Podrobné informace k žádosti jsou k nalezení i zde http://www.mzcr.cz/obsah/vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim_4054_1.html. Účastníci setkání byli také upozorněni na otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy v rámci Fondů EHP 2014-2021, který administruje Ministerstvo financí ČR. Podrobnější informace jsou k dispozici zde www.eeagrants.cz.

Poslední blok programu byl věnovaný problematice zdravotnických prostředků. Základní vhled do problematiky kategorizace a úhradové regulace zdravotnických prostředků zprostředkoval prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc., předseda Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků.

Prezentace jednotlivých příspěvků naleznete níže.

Videozáznam ze setkání bude vložen po zpracování.