Informace pro osoby zranitelné v souvislosti s jejich zdravotním stavem

publikováno: 12. 10. 2020  

! AKTUÁLNĚ !

Aktuálně je třeba sledovat jak plošná opatření, která jsou přijímána pro celou ČR, tak epidemiologickou situaci v místě, kde se aktuálně pohybujete – podle té totiž může dojít ke zpřísnění plošných opatření.


Osobám s rizikovými zdravotními faktory přitom doporučujeme dodržovat vyšší obezřetnost, sledovat doporučení k daným diagnózám (vizte níže) a v případě pochybností konzultovat s ošetřujícím lékařem možné nejasnosti ohledně režimu, jak se ve vztahu k vlastnímu zdravotnímu stavu v souvislosti s pandemií COVID-19 chovat.

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

 

Co aktuálně platí

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

  

Více informací o platných protiepidemických opatřeních MZ pro celou ČR naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/.

Informace a platná protiepidemická opatření krajských hygienických stanic v daném kraji můžete najít v tzv. „semaforu ČR“ https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti, případně na následujícím odkazu: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/, a také na webových stránkách příslušné krajské hygienické stanice.

 

 

 

Ptáte se nás:

Návštěvy ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a zařízeních sociálních služeb

  

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Usneseni-vlady-CR-ze-dne-8-10-2020-c-998-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-12-do-25-rijna-2020-omezeni-poskytovatelu-zdravotnich-a-socialnich-sluzeb.pdf

 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-zdravotnickych-zarizeni-luzkove-pece-a-zarizeni-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani.pdf  

 

MZ rovněž vydalo metodické doporučení k přítomnosti zákonných zástupců u nezletilého v době nouzového stavu:

https://koronavirus.mzcr.cz/metodicke-doporuceni-k-pritomnosti-zakonnych-zastupcu-u-nezletilych-pacientu-v-dobe-nouzoveho-stavu

DOPORUČENÍ PRO OSOBY S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Pro chronické pacienty platí obecná doporučení jako pro širokou veřejnost. Lidé s některými chronickými onemocněními však mohou být v souvislosti s možností nákazy novým typem koronaviru vystaveni větším rizikům než zdraví lidé. Kromě obecných informací dostupných na webu koronavirus.mzcr.cz jsme připravili další doporučení pro osoby s chronickým onemocněním.

Pro chronické pacienty platí stejná obecná doporučení jako pro širokou veřejnost. Důležité je dodržovat základní hygienická pravidla. Doporučujeme:

V souvislosti s chronickým onemocněním doporučujeme:

Pro pacienty s některými chronickými onemocněními existují specifická doporučení vztahující se ke konkrétní diagnóze. Velmi cenným zdrojem informací jsou příslušné pacientské organizace, které zveřejňují doporučení odborných lékařských společností či je ve spolupráci s nimi připravují. Sledujte proto stránky Vaší pacientské organizace.

Pro snadnou orientaci pak v tabulce níže naleznete odkazy na doporučení pro osoby s daným onemocněním.

Diagnóza Odkaz na informace
Celiakie https://www.celiak.cz/celiaci-a-covid-19
CMP a získaná poškození mozku https://cerebrum2007.cz/
Cystická fibróza https://www.klubcf.cz/pribehy-rodicu-a-jejich-deti-s-cf/vyjadreni-klubu-cf-a-pracovni-skupiny-pro-cf-ke-koronaviru.html
 
Cystická fibróza https://klubcf.cz/koronavirus-informace/koronavirus/blog.html
Diabetes – děti http://www.diadeti.cz/data2/coronavirus%20a%20diabetes%20letak%20detirodice%20a4pm_fin%C3%A1ln%C3%AD%20verze.pdf

Duševní onemocnění

https://www.facebook.com/notes/nevypusť-duši/služby-pro-uživatele-psychiatrické-a-psychologické-péče-v-nouzovém-stavu/2701582056795045/

Hereditární angioedém

https://haejunior.cz/

Leukémie

http://diagnoza-leukemie.cz/priznaky-a-priciny-cml/cml-a-covid-19

Leukémie

https://diagnozaleukemie.cz/vitejte-ve-video-knihovnicce-pacienta-s-chronickou-lymfocytarni-leukemii/cll-a-covid-19

Maligní lymfom

https://lymfomhelp.cz

Onkologické onemocnění prsu

https://www.breastcancer.cz/cs/aktuality/desatero-bezpecnosti-onkologickeho-pacienta-pro-aktualni-obdobi

Onkologické onemocnění prsu

https://www.dialog-jessenius.cz/img/a/img_1280.jpg

Onkologické onemocnění u dětí – vyléčení dětští pacienti v dospělosti

www.ighg.org

 

Osoby s míšní lézí

https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/doporuceni-pro-prevenci-a-onemocneni-covid-19-u-osob-s-misni-lezi  

Osoby s míšní lézí

https://czepa.cz/blog/2020/03/23/doporuceni-pro-prevenci-pred-nakazou-virem-covid-19-pro-klienty-po-misnim-poraneni/ 

Pacienti s chronickými střevními záněty

https://www.crohn.cz/infekce-covid-19-desatero-pro-pacienty-s-ibd

Pacienti s chronickými střevními záněty

https://www.crohn.cz/koronavirus-covid-19-a-idiopaticke-strevni-zanety

Revmatické onemocnění

https://www.revmaliga.cz/aktualita/covid-19/

Roztroušená skleróza

http://www.mladisklerotici.cz/neprehlednete/aktualni-informace-ohledne-prevence-koronaviru-u-osob-s-rs-1528/

Spinální svalové atrofie

https://smaci.cz/o-nas/aktuality/ochrana-pacienta-s-sma-v-souvislosti-s-epidemii-covid-19

Svalová dystrofie Duchenne/Becker

https://www.parentproject.cz/blog/pandemie-koronaviru-covid-19-par-zakladnich-informaci-a-doporuceni-pro-pacienty

Svalová dystrofie Duchenne/Becker

https://www.endduchenne.cz/koronavirus-otazky-a-odpovedi/

Odborná společnost / Odborné pracoviště Odkaz na informace
Česká společnost pro hypertenzi Stanovisko ČSH
Česká diabetologická společnost (pro dospělé pacienty) https://www.diab.cz/novinky/diabetes-a-covid-19-informace-pro-pacienty-544
Česká diabetologická společnost (pro děti a jejich rodiče) https://www.diab.cz/novinky/diabetes-a-covid-19-informace-pro-pacienty-544
IKEM – Transplantcentrum https://www.ikem.cz/cs/informace/a-3793/

 

Níže uvedené odkazy se vztahují k plošným opatřením. Jejich zpřísnění stanoví krajské hygienické stanice podle lokální epidemiologické situace.

Více informací k případnému zpřísněnému režimu v kraji, kde se nacházíte, najdete v tzv. „semaforu ČR“: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti, případně na následujícím odkazu: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/ a webových stránkách příslušné krajské hygienické stanice.

ZDRAVOTNICTVÍ

Obecně platí, že zdravotní služby jsou poskytovány bez omezení, za aplikace mimořádných opatření MZ a krajských hygienických stanic a hygienicko-epidemiologických opatření daného zdravotnického zařízení podle epidemiologické situace.

Aktuální opatření

https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/

Vybraná mimořádná opatření aj. výstupy MZ:

Návštěvy ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a zařízeních sociálních služeb od 9. 10. 2020: 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Usneseni-vlady-CR-ze-dne-8-10-2020-c-998-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-12-do-25-rijna-2020-omezeni-poskytovatelu-zdravotnich-a-socialnich-sluzeb.pdf

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-zdravotnickych-zarizeni-luzkove-pece-a-zarizeni-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani.pdf 

Zkrácení doby izolace a karantény na 10 dní od 1. 9. 2020:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimoradne-opatreni-izolace-a-karantena-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani.pdf

 

VOLNÝ POHYB

Aktuální opatření:

https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/

Vybraná mimořádná opatření MZ:

Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest od 18. 9.:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani.pdf

Omezení hromadných akcí a provozu od 12. 10.:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Usneseni-vlady-CR-ze-dne-8-10-2020-c-996-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-12-do-25-rijna-2020-omezeni-hromadnych-akci-a-provozu.pdf

 

PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI

Rozcestník MPSV:

https://www.mpsv.cz/

Aktuální opatření:

https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/

Vybraná mimořádná opatření aj. výstupy MZ:

Návštěvy ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a zařízeních sociálních služeb od 9. 10. 2020:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Usneseni-vlady-CR-ze-dne-8-10-2020-c-998-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-12-do-25-rijna-2020-omezeni-poskytovatelu-zdravotnich-a-socialnich-sluzeb.pdf

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-zdravotnickych-zarizeni-luzkove-pece-a-zarizeni-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani.pdf

 

Sociální služby, vč. doporučených postupů MPSV:

https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-info

Ošetřovné:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Navýšený příspěvek na péči:

https://www.mpsv.cz/web/cz/davky-info

Práce z domova, práva zaměstnanců:

https://www.mpsv.cz/web/cz/zamestnanci-info

https://www.mpsv.cz/prava-zamestnancu

 

ŠKOLSTVÍ

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru, vč. Manuálu k provozu škol, Doporučení pro vysoké školy, Metodiky Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách:

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1 

Aktuální opatření:

https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/

Mimořádná opatření MZ a krajských hygienických stanic:

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Vybraná mimořádná opatření MZ a krajských hygienických stanic, usnesení vlády ČR:

Omezení škol od 12. 10.:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Usneseni-vlady-CR-ze-dne-8-10-2020-c-997-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-12-do-25-rijna-2020-omezeni-skol.pdf

 

PODNIKATELSKÉ A DALŠÍ ČINNOSTI

Rozcestník MPO:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/koronavirus/

Aktuální opatření:

https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/

Vybraná mimořádná opatření MZ a krajských hygienických stanic, usnesení vlády ČR:

Omezení hromadných akcí a provozu od 12. 10.:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Usneseni-vlady-CR-ze-dne-8-10-2020-c-996-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-12-do-25-rijna-2020-omezeni-hromadnych-akci-a-provozu.pdf