Informace pro osoby zranitelné v souvislosti s jejich zdravotním stavem

publikováno: 22. 5. 2020  

! AKTUÁLNĚ !

Aktuálně probíhá uvolňování přijatých opatření – s ohledem na vývoj epidemiologické situace a za podmínek, které mají zabránit nekontrolovanému šíření COVID-19 a chránit obyvatele ČR. 


Osobám s rizikovými zdravotními faktory přitom doporučujeme dodržovat vyšší obezřetnost, sledovat doporučení k daným diagnózám (vizte níže) a v pochybností případě konzultovat s ošetřujícím lékařem možné nejasnosti ohledně režimu, jak se ve vztahu k vlastnímu zdravotnímu stavu v souvislosti s pandemií COVID-19 chovat.

UVOLŇOVÁNÍ

Co aktuálně platí

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

 

Harmonogram uvolňování podnikatelských činností, opatření ve školách a v sociálních službách

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/harmonogram-uvolnovani-podnikatelskych-cinnosti--opatreni-ve-skolach-a-v-socialnich-sluzbach-180969/

 

Uvolňování opatření – doporučení MZ

https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/

 

Uvolňování opatření – sociální služby doporučené postupy MPSV

https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-info

 

 

Časté dotazy:

Návštěvy v zařízeních lůžkové péče a sociálních služeb v pobytové formě odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě

Od 15.4.2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-z%C3%A1kaz-n%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bv-pacient%C5%AF-ve-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch-a-za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-s-v%C3%BDjimkami-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-16.-4.-2020.pdf

 

Od 25.5.2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozu-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-l%C5%AF%C5%BEkov%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De-a-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-5.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

MZ rovněž vydalo metodické doporučení k přítomnosti zákonných zástupců u nezletilého v době nouzového stavu:

https://koronavirus.mzcr.cz/metodicke-doporuceni-k-pritomnosti-zakonnych-zastupcu-u-nezletilych-pacientu-v-dobe-nouzoveho-stavu

DOPORUČENÍ PRO OSOBY S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Pro chronické pacienty platí obecná doporučení jako pro širokou veřejnost. Lidé s některými chronickými onemocněními však mohou být v souvislosti s možností nákazy novým typem koronaviru vystaveni větším rizikům než zdraví lidé. Kromě obecných informací dostupných na webu koronavirus.mzcr.cz jsme připravili další doporučení pro osoby s chronickým onemocněním.

Pro chronické pacienty platí stejná obecná doporučení jako pro širokou veřejnost. Důležité je dodržovat základní hygienická pravidla. Doporučujeme:

V souvislosti s chronickým onemocněním doporučujeme:

Pro pacienty s některými chronickými onemocněními existují specifická doporučení vztahující se ke konkrétní diagnóze. Velmi cenným zdrojem informací jsou příslušné pacientské organizace, které zveřejňují doporučení odborných lékařských společností či je ve spolupráci s nimi připravují. Sledujte proto stránky Vaší pacientské organizace.

Pro snadnou orientaci pak v tabulce níže naleznete odkazy na doporučení pro osoby s daným onemocněním.

Diagnóza Odkaz na informace
Celiakie https://www.celiak.cz/celiaci-a-covid-19
CMP a získaná poškození mozku https://cerebrum2007.cz/
Cystická fibróza https://www.klubcf.cz/pribehy-rodicu-a-jejich-deti-s-cf/vyjadreni-klubu-cf-a-pracovni-skupiny-pro-cf-ke-koronaviru.html
 
Cystická fibróza https://klubcf.cz/koronavirus-informace/koronavirus/blog.html
Diabetes – děti http://www.diadeti.cz/data2/coronavirus%20a%20diabetes%20letak%20detirodice%20a4pm_fin%C3%A1ln%C3%AD%20verze.pdf

Duševní onemocnění

https://www.facebook.com/notes/nevypusť-duši/služby-pro-uživatele-psychiatrické-a-psychologické-péče-v-nouzovém-stavu/2701582056795045/

Hereditární angioedém

https://haejunior.cz/

Leukémie

http://diagnoza-leukemie.cz/priznaky-a-priciny-cml/cml-a-covid-19

Leukémie

https://diagnozaleukemie.cz/vitejte-ve-video-knihovnicce-pacienta-s-chronickou-lymfocytarni-leukemii/cll-a-covid-19

Maligní lymfom

https://lymfomhelp.cz

Onkologické onemocnění prsu

https://www.breastcancer.cz/cs/aktuality/desatero-bezpecnosti-onkologickeho-pacienta-pro-aktualni-obdobi

Onkologické onemocnění prsu

https://www.dialog-jessenius.cz/img/a/img_1280.jpg

Onkologické onemocnění u dětí – vyléčení dětští pacienti v dospělosti

www.ighg.org

 

Osoby s míšní lézí

https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/doporuceni-pro-prevenci-a-onemocneni-covid-19-u-osob-s-misni-lezi  

Osoby s míšní lézí

https://czepa.cz/blog/2020/03/23/doporuceni-pro-prevenci-pred-nakazou-virem-covid-19-pro-klienty-po-misnim-poraneni/ 

Pacienti s chronickými střevními záněty

https://www.crohn.cz/infekce-covid-19-desatero-pro-pacienty-s-ibd

Pacienti s chronickými střevními záněty

https://www.crohn.cz/koronavirus-covid-19-a-idiopaticke-strevni-zanety

Revmatické onemocnění

https://www.revmaliga.cz/aktualita/covid-19/

Roztroušená skleróza

http://www.mladisklerotici.cz/neprehlednete/aktualni-informace-ohledne-prevence-koronaviru-u-osob-s-rs-1528/

Spinální svalové atrofie

http://smaci.cz/ochrana-pacienta-s-sma-v-souvislosti-s-epidemii-covid-19/n44

Svalová dystrofie Duchenne/Becker

https://www.parentproject.cz/blog/pandemie-koronaviru-covid-19-par-zakladnich-informaci-a-doporuceni-pro-pacienty

Svalová dystrofie Duchenne/Becker

https://www.endduchenne.cz/koronavirus-otazky-a-odpovedi/

Odborná společnost / Odborné pracoviště Odkaz na informace
Česká společnost pro hypertenzi Stanovisko ČSH
Česká diabetologická společnost (pro dospělé pacienty) https://www.diab.cz/novinky/diabetes-a-covid-19-informace-pro-pacienty-544
Česká diabetologická společnost (pro děti a jejich rodiče) https://www.diab.cz/novinky/diabetes-a-covid-19-informace-pro-pacienty-544
IKEM – Transplantcentrum https://www.ikem.cz/cs/informace/a-3793/

 

PODROBNÉ INFORMACE K UVOLŇOVÁNÍ

Připravili jsme pro Vás seznam odkazů, které by Vám mohly usnadnit orientaci v problematice.

ZDRAVOTNICTVÍ

Obecně platí, že zdravotní služby jsou poskytovány bez omezení (s výjimkou lázeňské léčebně rehabilitační péče, vizte níže), za aplikace doporučení MZ a hygienicko-epidemiologických opatření daného zdravotnického zařízení podle epidemiologické situace.

Uvolňování opatření

https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/

Vybraná mimořádná opatření aj. výstupy MZ:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Zru%C5%A1en%C3%AD-opat%C5%99en%C3%AD-obecn%C3%A9-povahy-ze-dne-16.-3.-2020-k-omezen%C3%AD-prov%C3%A1d%C4%9Bn%C3%AD-zdravotn%C3%ADch-v%C3%BDkon%C5%AF-v-r%C3%A1mci-pl%C3%A1novan%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De.pdf

Od 15.4.2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-z%C3%A1kaz-n%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bv-pacient%C5%AF-ve-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch-a-za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-s-v%C3%BDjimkami-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-16.-4.-2020.pdf

Od 25.5.2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozu-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-l%C5%AF%C5%BEkov%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De-a-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-5.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozu-l%C3%A1ze%C5%88sk%C3%A9-l%C3%A9%C4%8Debn%C4%9B-rehabilita%C4%8Dn%C3%AD-p%C3%A9%C4%8De.pdf,

Od 25.5.2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozu-l%C3%A1ze%C5%88sk%C3%A9-l%C3%A9%C4%8Debn%C4%9B-rehabilita%C4%8Dn%C3%AD-p%C3%A9%C4%8De-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-5.-2020.pdf

 

VOLNÝ POHYB

Uvolňování opatření

https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/

Vybraná mimořádná opatření MZ:

Od 19.5.2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-v%C3%BDjimkami-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-19.-5.-2020.pdf

Od 25.5.2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-v%C3%BDjimkami-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-5.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI

Rozcestník MPSV:

https://www.mpsv.cz/

Plán rozvolnění:

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/nektere-socialni-sluzby-se-otevrou-rychleji-mpsv-reaguje-na-aktualni-epidemiologicky-vyvoj

Uvolňování opatření

https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/

Vybraná mimořádná opatření MZ:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-omezen%C3%AD-provozu-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-od-18.-5.-do-25.-5.-2020.pdf

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-v%C5%A1em-poskytovatel%C5%AFm-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-k-p%C5%99ij%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD-nov%C3%BDch-klient%C5%AF-a-jejich-testov%C3%A1n%C3%AD-na-COVID-19.pdf

 

Od 25.5.2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-v%C5%A1em-poskytovatel%C5%AFm-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-k-p%C5%99ij%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD-nov%C3%BDch-klient%C5%AF-a-jejich-testov%C3%A1n%C3%AD-na-SARS-CoV-2-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-5.-2020.pdf

 

Od 15.4.2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-z%C3%A1kaz-n%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bv-pacient%C5%AF-ve-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch-a-za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-s-v%C3%BDjimkami-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-16.-4.-2020.pdf

Od 25.5.2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozu-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-l%C5%AF%C5%BEkov%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De-a-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-5.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

Sociální služby, vč. doporučených postupů MPSV:

https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-info

Ošetřovné:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Navýšený příspěvek na péči:

https://www.mpsv.cz/web/cz/davky-info

Práce z domova, práva zaměstnanců:

https://www.mpsv.cz/web/cz/zamestnanci-info

https://www.mpsv.cz/prava-zamestnancu

Zaměstnávání osob se ZP:

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=809 (Nebude se krátit příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením o náhrady mzdy při překážkách, tyto podniky teď také nemusí dokládat bezdlužnost.)

 

ŠKOLSTVÍ

Nejčastější dotazy ke COVID-19 MŠMT:

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

Plán rozvolnění:

https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/uvolneni_schema_skoly_14042020.pdf

Uvolňování opatření

https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/

Mimořádná opatření MZ:

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Hygienické pokyny pro školy a školská zařízení MŠMT:

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

 

PODNIKATELSKÉ A DALŠÍ ČINNOSTI

Rozcestník MPO:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/koronavirus/

Plán rozvolnění:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/harmonogram-11.-kvetna.jpg

Uvolňování opatření

https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/

Mimořádná opatření MZ:

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

 

SOUDNICTVÍ, ÚŘADY, SAMOSPRÁVA

Soudnictví – „lex covid justice“:

https://justice.cz/?clanek=lex-covid-justice-prinasi-zasadni-ulevy-fyzickym-i-pravnickym-osobam-nebo-podnikatel-1

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=191&r=2020

 

DOPRAVA

Rozcestník MD:

https://www.mdcr.cz/koronavirus