Informace pro pacienty s chronickým onemocněním či oslabenou imunitou

publikováno: 13. 3. 2020  

Pro chronické pacienty platí obecná doporučení jako pro širokou veřejnost. Lidé s některými chronickými onemocněními či s oslabenou imunitou jsou však v souvislosti s možností nákazy novým typem koronaviru vystaveni větším rizikům než zdraví lidé. Kromě obecných informací dostupných na webu koronavirus.mzcr.cz jsme připravili další doporučení pro osoby s chronickým onemocněním.


Prosíme pomožte nám komunikovat relevantní a konkrétní informace pro osoby ze skupin s vyšším rizikem komplikací. Pomozte současně lékařům a zdravotnickým pracovníkům tím, že pomůžete pacientům nalézt základní praktické informace, aby se na lékaře obraceli tehdy, kdy to skutečně potřebují. 

Obecné informace naleznete v letáku níže.

Pro chronické pacienty platí obecná doporučení jako pro širokou veřejnost. Důležité je postupovat tak, jako při běžném virovém onemocnění, tzn. dodržovat základní hygienická pravidla.  Doporučujeme:

V souvislosti s chronickým onemocněním doporučujeme:

Pro pacienty s některými chronickými onemocněními, zejména pak pro pacienty podrobující se imunosupresivní léčbě, existují specifická doporučení vztahující se ke konkrétní diagnóze. Velmi cenným zdrojem informací jsou příslušné pacientské organizace, které tvoří zveřejňují doporučení odborných lékařských společností či je ve spolupráci s nimi připravují.

Sledujte proto stránky vaší pacientské organizace, pro snadnou orientaci pak v tabulce níže naleznete odkazy na doporučení a rady pro pacienty s daným onemocněním.

Diagnóza Odkaz na informace
Celiakie https://www.celiak.cz/celiaci-a-covid-19
CMP a získaná poškození mozku https://cerebrum2007.cz/
Cystická fibróza https://www.klubcf.cz/pribehy-rodicu-a-jejich-deti-s-cf/vyjadreni-klubu-cf-a-pracovni-skupiny-pro-cf-ke-koronaviru.html
 
Cystická fibróza https://klubcf.cz/koronavirus-informace/koronavirus/blog.html
Diabetes – děti
http://www.diadeti.cz/data2/coronavirus%20a%20diabetes%20letak%20detirodice%20a4pm_fin%C3%A1ln%C3%AD%20verze.pdf
Duševní onemocnění https://www.facebook.com/notes/nevypusť-duši/služby-pro-uživatele-psychiatrické-a-psychologické-péče-v-nouzovém-stavu/2701582056795045/
Hereditární angioedém https://haejunior.cz/
Leukémie http://diagnoza-leukemie.cz/priznaky-a-priciny-cml/cml-a-covid-19
Leukémie http://diagnozaleukemie.cz/vitejte-ve-video-knihovnicce-pacienta-s-chronickou-lymfocytarni-leukemii/cll-a-covid-19
Onkologické onemocnění prsu https://www.breastcancer.cz/cs/aktuality/desatero-bezpecnosti-onkologickeho-pacienta-pro-aktualni-obdobi
Onkologické onemocnění prsu https://www.dialog-jessenius.cz/img/a/img_1280.jpg
Osoby s míšní lézí

https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/doporuceni-pro-prevenci-a-onemocneni-covid-19-u-osob-s-misni-lezi  

Osoby s míšní lézí

https://czepa.cz/blog/2020/03/23/doporuceni-pro-prevenci-pred-nakazou-virem-covid-19-pro-klienty-po-misnim-poraneni/ 

Pacienti s chronickými střevními záněty https://www.crohn.cz/infekce-covid-19-desatero-pro-pacienty-s-ibd
Pacienti s chronickými střevními záněty https://www.crohn.cz/koronavirus-covid-19-a-idiopaticke-strevni-zanety
Revmatické onemocnění https://www.revmaliga.cz/aktualita/covid-19/
Roztroušená skleróza http://www.mladisklerotici.cz/neprehlednete/aktualni-informace-ohledne-prevence-koronaviru-u-osob-s-rs-1528/
Spinální svalové atrofie http://smaci.cz/ochrana-pacienta-s-sma-v-souvislosti-s-epidemii-covid-19/n44
Svalová dystrofie Duchenne/Becker https://www.parentproject.cz/blog/pandemie-koronaviru-covid-19-par-zakladnich-informaci-a-doporuceni-pro-pacienty
Svalová dystrofie Duchenne/Becker https://www.endduchenne.cz/koronavirus-otazky-a-odpovedi/
Odborná společnost / Odborné pracoviště Odkaz na informace
Česká společnost pro hypertenzi Stanovisko ČSH
Česká diabetologická společnost (pro dospělé pacienty) https://www.diab.cz/novinky/diabetes-a-covid-19-informace-pro-pacienty-544
Česká diabetologická společnost (pro děti a jejich rodiče) https://www.diab.cz/novinky/diabetes-a-covid-19-informace-pro-pacienty-544
IKEM – Transplantcentrum https://www.ikem.cz/cs/informace/a-3793/