Souhrn informací pro specifické skupiny osob v souvislosti s jejich zdravotním stavem (zdravotně postižení, chronicky nemocní), vzhledem k epidemické situaci onemocnění covid-19 v ČR

publikováno: 7. 12. 2020  

Cílem těchto článků je informovat tzv. specifické skupiny osob v souvislosti s jejich změněným zdravotním stavem (zdravotní postižení, chronické onemocnění, duševní onemocnění, věk) vzhledem k opatřením k epidemii Covid-19 v České republice, kdy pro tento svůj stav nedostačuje pro tyto osoby řešení za užití možností určených široké veřejnosti.


 Jelikož do cílové skupiny v tomto přehledu uvedených informací ale nespadají jen pacienti, ale i další skupiny, budeme rádi za sdílení, zejména do organizací pomáhajícím osobám s postižením a seniorům a dalším organizacím a institucím, kteří nespadají do definice pacientské organizace, resp. pacienta, jakož i dalším specifickým skupinám zranitelným v souvislosti s koronavirem.

Co zde najdete: Telefonní linky, základní informace, kam se obrátit, kde hledat závazné informace (konkrétní weby státní správy), co dělat ve specifických případech (např. postižení, chronické onemocnění, atd.) v souvislosti s epidemickou situací.

Linka 1221

Základní informace: Linka je určena k získání základních informací spojených s koronavirem, zejména z následujících oblastí: zdravotní potíže, rizikový kontakt, karanténa, získání výsledků svých testů, aktuální mimořádná opatření, cestování a další. Na dotazy odpovídají proškolení medici. 

Linka je také uzpůsobena pro sluchově postižené.  Od 19. 11. mohou díky online přepisu na infolinku volat lidé, kteří mají sami možnost mluvit, ale nemají možnost slyšet nebo rozumět operátorovi na druhé straně. Slova operátora jsou v reálném čase přepisována profesionálem. Více informací najdete v článku Lidé se sluchovým postižením.

Další info: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-spustilo-centralni-informacni-linku-ke-koronaviru-1221-5191_5191_506_1.html 

V případě zdravotních komplikací ihned kontaktujte svého ošetřujícího lékaře, pokud to není možné nebo je zdravotní stav vážný, kontaktujte linku 155 nebo 112. 

Národní krizové linky

Celostátní působnost, nonstop, bezplatně 

Název linky                                 

Tel. číslo

   Komu je určená

Linka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí)

116111

   Pomoc pro děti, mládež a studenty do 26 let

Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize)

116000

   Pomoc dospělým ohledně dětí

Linka první psychické pomoci (Cesta z krize)

116123

   Krizová pomoc pro dospělé 

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí)

116006

   Pomoc pro oběti a pozůstalé 

Krajské hygienické stanice

https://www.mzcr.cz/krajske-hygienicke-stanice/

 

Základní webové portály státní správy ke koronaviru

DOPORUČENÍ PRO OSOBY S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Pro chronické pacienty platí obecná doporučení jako pro širokou veřejnost. Lidé s některými chronickými onemocněními však mohou být v souvislosti s možností nákazy novým typem koronaviru vystaveni větším rizikům než zdraví lidé. Kromě obecných informací dostupných na webu koronavirus.mzcr.cz jsme připravili další doporučení pro osoby s chronickým onemocněním.

Pro chronické pacienty platí stejná obecná doporučení jako pro širokou veřejnost. Důležité je dodržovat základní hygienická pravidla. Doporučujeme:

  • často si mýt ruce vodou a mýdlem či používat dezinfekci na ruce na bázi alkoholu
  • dezinfikovat domácí prostředí i elektroniku a další předměty denní potřeby
  • vyhýbat se styku s větším počtem lidí, vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní (odmítnout i návštěvu příbuzných a přátel)
  • pokud je to možné, pracovat z domova

V souvislosti s chronickým onemocněním doporučujeme:

  • nebát se navštívit ordinaci lékaře – informujte se však před návštěvou o režimu daného zdravotnického zařízení, pokud máte pochybnosti, a to na internetových stránkách poskytovatele zdravotních služeb či telefonicky
  • nevysazovat své obvykle užívané léky bez konzultace se svým odborným lékařem

Pro pacienty s některými chronickými onemocněními existují specifická doporučení vztahující se ke konkrétní diagnóze. Velmi cenným zdrojem informací jsou příslušné pacientské organizace, které zveřejňují doporučení odborných lékařských společností či je ve spolupráci s nimi připravují. Sledujte proto stránky Vaší pacientské organizace.

Pro snadnou orientaci pak v tabulce níže naleznete odkazy na doporučení pro osoby s daným onemocněním.

Diagnóza Odkaz na informace
Celiakie https://www.celiak.cz/celiaci-a-covid-19
CMP a získaná poškození mozku https://cerebrum2007.cz/
Cystická fibróza https://www.klubcf.cz/pribehy-rodicu-a-jejich-deti-s-cf/vyjadreni-klubu-cf-a-pracovni-skupiny-pro-cf-ke-koronaviru.html
 
Cystická fibróza https://klubcf.cz/koronavirus-informace/koronavirus/blog.html
Diabetes – děti http://www.diadeti.cz/data2/coronavirus%20a%20diabetes%20letak%20detirodice%20a4pm_fin%C3%A1ln%C3%AD%20verze.pdf

Duševní onemocnění

https://www.facebook.com/notes/nevypusť-duši/služby-pro-uživatele-psychiatrické-a-psychologické-péče-v-nouzovém-stavu/2701582056795045/

Hereditární angioedém

https://haejunior.cz/

Leukémie

http://diagnoza-leukemie.cz/priznaky-a-priciny-cml/cml-a-covid-19

Leukémie

https://diagnozaleukemie.cz/vitejte-ve-video-knihovnicce-pacienta-s-chronickou-lymfocytarni-leukemii/cll-a-covid-19

Maligní lymfom

https://lymfomhelp.cz

Onkologické onemocnění prsu

https://www.breastcancer.cz/cs/aktuality/desatero-bezpecnosti-onkologickeho-pacienta-pro-aktualni-obdobi

Onkologické onemocnění prsu

https://www.dialog-jessenius.cz/img/a/img_1280.jpg

Onkologické onemocnění u dětí – vyléčení dětští pacienti v dospělosti

www.ighg.org

 

Osoby s míšní lézí

https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/doporuceni-pro-prevenci-a-onemocneni-covid-19-u-osob-s-misni-lezi  

Osoby s míšní lézí

https://czepa.cz/blog/2020/03/23/doporuceni-pro-prevenci-pred-nakazou-virem-covid-19-pro-klienty-po-misnim-poraneni/ 

Pacienti s chronickými střevními záněty

https://www.crohn.cz/infekce-covid-19-desatero-pro-pacienty-s-ibd

Pacienti s chronickými střevními záněty

https://www.crohn.cz/koronavirus-covid-19-a-idiopaticke-strevni-zanety

Revmatické onemocnění

https://www.revmaliga.cz/aktualita/covid-19/

Roztroušená skleróza

http://www.mladisklerotici.cz/neprehlednete/aktualni-informace-ohledne-prevence-koronaviru-u-osob-s-rs-1528/

Spinální svalové atrofie

https://smaci.cz/o-nas/aktuality/ochrana-pacienta-s-sma-v-souvislosti-s-epidemii-covid-19

Svalová dystrofie Duchenne/Becker

https://www.parentproject.cz/blog/pandemie-koronaviru-covid-19-par-zakladnich-informaci-a-doporuceni-pro-pacienty

Svalová dystrofie Duchenne/Becker

https://www.endduchenne.cz/koronavirus-otazky-a-odpovedi/

Odborná společnost / Odborné pracoviště Odkaz na informace
Česká společnost pro hypertenzi Stanovisko ČSH
Česká diabetologická společnost (pro dospělé pacienty) https://www.diab.cz/novinky/diabetes-a-covid-19-informace-pro-pacienty-544
Česká diabetologická společnost (pro děti a jejich rodiče) https://www.diab.cz/novinky/diabetes-a-covid-19-informace-pro-pacienty-544
IKEM – Transplantcentrum https://www.ikem.cz/cs/informace/a-3

 

Informace o očkování ve formátu snadného čtení

Na stránkách covid portálu naleznete informace o očkování ve formátu snadného čtení (easy to read): covid.gov.cz/situace/osoby-se-zdravotnim-postizenim/informace-o-ockovani-ve-formatu-snadneho-cteni-easy-read

Informace o očkování ve formátu snadného čtení (pdf PDF soubor, 1,26 MB)