Páté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotnické prostředky

 19. 8. 2019, publikováno: 3. 9. 2019  

V pondělí 19. srpna 2019 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR konalo páté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotnické prostředky. Hlavním tématem byla novelizace zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Dalším z bodů programu byla činnost Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků.


V úvodním příspěvku informovala Jana Hlaváčová, vedoucí oddělení podpory práv pacientů společně s vedoucí pracovní skupiny paní Marií Ředinovou a její zástupkyní Zdeňkou Faltýnkovou o činnosti pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotnické prostředky.  Shrnula činnost skupiny v loňském a letošním roce, nastínila připravované aktivity a zapojení skupiny do prací na návrzích změn kategorizačního stromu v rámci probíhající novelizace.

O aktuálním dění v rámci procesu novelizace zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění informovala ředitelka odboru cen a úhrad Mgr. Pavlína Žílová.

V dalším příspěvku představil činnost a aktuální úkoly Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků její předseda prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.