Pracovní skupina pro duševní onemocnění

Pracovní skupina Pacientské rady ministra zdravotnictví pro duševní onemocnění byla zřízena usnesením Pacientské rady dne 5. února 2018 na návrh Jitky Kolmanové (Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným, z.s.), která zastupuje rodiny a blízké pacientů s duševním onemocněním.

Paní Jitka Kolmanová je zpravodajkou této skupiny, vedoucí pracovní skupiny se stala Renata Marková (spolek KOLUMBUS), která zastupuje pacienty s duševními onemocněními. 

Pracovní skupina se zabývá zejména Reformou psychiatrické péče jako celku i jejích součástí (deinstitucionalizace služeb, vznik multidisciplinárních týmů, standardy dispenzární péče, komunitní péče na pomezí zdravotní a sociální, osvěta o obsahu a cílech Reformy atd.).

Aktuality z jednotlivých jednání skupiny naleznete v pravém bloku.