Pracovní skupina pro duševní onemocnění

Pracovní skupina Pacientské rady ministra zdravotnictví pro duševní onemocnění byla zřízena usnesením Pacientské rady dne 5. února 2018 na návrh Jitky Kolmanové (Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným, z.s.), která zastupuje rodiny a blízké pacientů s duševním onemocněním.

Paní Jitka Kolmanová je zpravodajkou této skupiny, prvním vedoucím pracovní skupiny se stal Zbyněk Roboch (DIALOGOS, z.s.), který zastupuje pacienty s duševními onemocněními. V prosinci 2019 pak převzala funkci vedoucí pracovní skupiny paní Barbora Lacinová (Spolek Kolumbus), členka Pacientské rady. Novou vedoucí pracovní skupiny jmenoval předseda Pacientské rady na zasedání Pacientské rady 3. prosince 2019.

Pracovní skupina se zabývá zejména Reformou psychiatrické péče jako celku i jejích součástí (deinstitucionalizace služeb, vznik multidisciplinárních týmů, standardy dispenzární péče, komunitní péče na pomezí zdravotní a sociální, osvěta o obsahu a cílech Reformy atd.).

Aktuality z jednotlivých jednání skupiny naleznete v pravém bloku.