Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění

 2. 8. 2018, 16:00  —  2. 8. 2018, 18:00, publikováno: 31. 1. 2019  

Dne 2. srpna. 2018 podruhé jednala pracovní skupina Pacientské rady pro duševní onemocnění.


Nejprve byla projednávána otázka volby vedoucího skupiny, skupina vyslovila své preference, jako podklad pro Pacientskou radu, která volí vedoucí pracovních skupin. Hlavním bodem programu bylo zformulování priorit skupiny, na čemž se skupina ujednotila v živé diskusi. Na závěr promluvili dva pracovníci komunikačního týmu z útvaru Reformy psychiatrické péče, kteří měli pro skupinu základní sdělení: Reforma je o nich a pro ně, hlas pacientů by měl být slyšen především.