Třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění

 27. 3. 2019, 15:00  —  27. 3. 2019, 17:00, publikováno: 12. 4. 2019  

Dne 27. 3. 2019 se ke svému 3. jednání sešla pracovní skupina Pacientské rady pro duševní onemocnění.


Úvodní část setkání byla věnovaná Reformě psychiatrické péče. O aktuálním vývoji v rámci jednoho z projektů Reformy, projektu Deinstitucionalizace informovala MUDr. Dita Protopopová, PhD., gestorka projektu na MZ.

Gestorka informovala o způsobu a průběhu jednotlivých, dílčích projektů jako je transformace psychiatrických nemocnic, tvorba regionálních sítí péče, sledování a měření kvality péče, vysvětlila legislativní proces související s tímto projektem.

V další části příspěvku se MUDr. Protopopová věnovala vysvětlení a seznámení s Národním akčním plánem pro duševní zdraví do roku 2030 (NAPDZ 2030).  

RNDr. Dana Chrtková, CSc. Informovala o zapojení do Reformy psychiatrické reformy z pohledu uživatele péče. Informovala i o zapojení uživatelů péče – pacientů do transformačních týmů nemocnic a krajských koordinačních týmů.

V navazujícím příspěvku Mgr. Jiří Mach, metodik projektu Reformy psychiatrické péče MZ informoval o činnosti regionálních konzultantů, kteří jsou aktivní v rámci projektu Deinstitucionalizace na úrovních krajů. Mgr. Mach sdílel kontakty na jednotlivé regionální konzultanty s členy pracovní skupiny a ujistil, že regionální konzultanty může oslovit kterýkoliv klient s duševním onemocněním, nebo jeho blízká osoba. Regionální konzultanti jsou erudovaní odborníci, kteří umí poskytnout pomoc a podporu v místě a čase, které klient potřebuje. Kontakty jsou k dispozici v příloze.

Fotogalerie