Materiály pro poskytovatele zdravotních služeb

publikováno: 8. 7. 2024  

Vážení poskytovatelé zdravotních služeb, s radostí vám oznamujeme, že jsme pro vás připravili nové materiály do čekáren – Komunikační desatera pro pacienty i zdravotníky, jež usnadní vzájemnou komunikaci a porozumění, a také inspirativní videospot s názvem "Hledám pacientskou organizaci," který poskytne užitečné informace o dostupné podpoře a službách pacientských organizací. Tyto materiály jsou nyní k dispozici ke stažení na této stránce.


Komunikační desatera pro pacienty i zdravotníky, stejně jako inspirativní videospot "Hledám pacientskou organizaci," představují důležité nástroje, které mohou výrazně zlepšit kvalitu péče poskytovanou ve vašich zařízeních. Umístění těchto materiálů do čekáren má potenciál posílit vzájemnou spolupráci mezi pacienty a zdravotníky, což je nezbytné pro efektivní zdravotní péči. Tím, že tyto materiály zařadíte do vašich čekáren, nejenže zvyšujete informovanost a podporu pro pacienty, ale zároveň posilujete celkovou péči, kterou vaše zařízení poskytuje. Výsledkem těchto kroků je lepší komunikace, vyšší spokojenost pacientů a celkově kvalitnější zdravotní péče.

Použitím komunikačních desater a videospotu se poskytovatelé zavazují k jejich využití v souladu s osvětovým účelem, tedy ke vzdělávacím nebo informačním aktivitám. Poskytovatelé tímto berou na vědomí, že svůj mediální prostor poskytují bezúplatně a výhradně pro výše uvedený účel. Ministerstvo zdravotnictví potvrzuje, že má právo s komunikačními desatery i videospotem nakládat; prezentací těchto materiálů poskytovatelé nezasahují do práv třetích osob.

Komunikační desatera pro pacienty a zdravotníky

Komunikační desatera pro pacienty i zdravotníky jsou pečlivě připravené soubory doporučení, které mají za cíl usnadnit a zkvalitnit vzájemnou komunikaci mezi pacienty a zdravotnickým personálem. Tyto materiály, které mohou poskytovatelé zdravotních služeb snadno vytisknout a umístit do čekáren a ambulancí, obsahují praktické rady, jak efektivně komunikovat, vyjasnit očekávání a předejít nedorozuměním. Pro pacienty zahrnují tipy, jak se připravit na návštěvu lékaře a jak otevřeně sdílet informace o svém zdravotním stavu, zatímco zdravotníkům nabízejí strategie pro empatické naslouchání a srozumitelné vysvětlování zdravotních postupů. Tímto způsobem desatera podporují lepší porozumění, důvěru a spolupráci mezi oběma stranami, což přispívá k lepší léčbě, důslednějšímu dodržování léčby a rychlejšímu uzdravení.

Sdílením Komunikačních desater pacientům nabídnete cenné rady, jak se připravit na konzultace, efektivně komunikovat a co očekávat během lékařských návštěv, zatímco zdravotníkům poskytnete tipy na zlepšení jejich komunikačních dovedností. To povede k hladšímu průběhu návštěv a snížení rizika nedorozumění nebo chyb, což je zásadní pro vytváření prostředí, kde se pacienti cítí respektováni a podporováni. Tento přístup nejen zvýší spokojenost pacientů, ale také posílí jejich důvěru ve vaše služby.

Letáčky jsou výstupem konference Pacientského hubu Spolupráce mezi pacienty a zdravotníky v květnu 2023, která měla za cíl pomoci stavět mosty mezi zdravotníky a pacienty, na což má obrovský vliv právě komunikace. Desatera vytvářeli zejména samotní aktéři - pacienti, zástupci poskytovatelů, státní správy, nemocniční ombudsmani a další při řízených diskuzích.

 

 

Ke stažení:

 

Video o pacientských organizacích

S vážnou zdravotní diagnózou se v České republice setkají každý rok tisíce lidí. Většina z nich netuší, že se mohou obrátit na pacientské organizace, které působí napříč naší zemí a pomáhají zvládat život s chronickou nemocí. Pacientský hub (projekt Ministertsva zdravotnictví) a Národní asociace pacientských organizací proto připravili videospot, který široké veřejnosti představuje, jak pacientské organizace fungují a s čím mohou lidem pomoci. Budeme velmi rádi, pokud budete tento videospot šířit ve vašich čekárnách a dalších prostorách. Kromě čekáren může být video využito i při různých osvětových akcích, konferencích a kulatých stolech. Promítání videa pomůže zvýšit povědomí pacientů i odborníků o existenci a přínosu pacientských organizací. Ty mohou výrazně pomoci ke zvýšení kvality života s nemocí prostřednictvím podpory pacientů i jejich blízkých. 

Videospot "Hledám pacientskou organizaci" obohatí informovanost pacientů o možnostech podpory mimo samotné zdravotnické zařízení. Mnozí pacienti nevědí, že existují organizace, které jim mohou poskytnout další zdroje, rady a komunitu, jež rozumí jejich specifickým potřebám. Sdílením tohoto videa ve vašich čekárnách poskytujete pacientům nejen informace, ale také je povzbuzujete k aktivnímu zapojení do svého zdravotního procesu, což může mít pozitivní dopad na jejich celkový zdravotní stav a kvalitu života.

K použití: