Třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotně sociální pomezí

 30. 7. 2019, publikováno: 8. 8. 2019  

V úterý 30. července 2019 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR konalo třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady ministra zdravotnictví pro zdravotně sociální pomezí.


Úvodní slovo přednesla vedoucí pracovní skupiny, Jitka Reineltová.

Dle programu dále vystoupili se svými příspěvky přednášející.

Venuše Škampová, vedoucí oddělení zdravotní péče, odbor zdravotní péče, MZČR, a Jitka Pelikánová z Národní rady osob se zdravotním postižením informovaly o vývoji v Pracovní skupině pro koncepční řešení problematiky následné a dlouhodobé zdravotní péče.

Jiří Procházka, viceprezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pro pobytové služby a ředitel domova Palata – Domov pro zrakově postižené, ve svém příspěvku diskutoval možnosti řešení dlouhodobé péče.

Alice Strnadová, ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, MZČR, hlavní sestra ČR, a Jitka Reineltová představily vývoj v Pracovní skupině pro koncepční řešení poskytování domácí péče v ČR.

Účelem jednání bylo především informovat a umožnit tak členům pracovní skupiny zorientovat se v aktuálním dění v oblasti zdravotně-sociálního pomezí.

Prezentace z jednání naleznete ke stažení níže.