Jmenování Pacientské rady 2021–2025

 10. 12. 2021, publikováno: 13. 12. 2021  

Ministr zdravotnictví, Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, dne 10. 12. 2021 jmenoval členy nové Pacientské rady, která bude mít funkční období do 10. 12. 2025.


Pacientská rada je poradním orgánem ministra zdravotnictví. Jejím cílem je zprostředkovávat hlas pacientů na ministerstvu. To probíhá např. připomínkováním různých zákonů, vyhlášek, strategií a dalších důležitých dokumentů, které se týkají pacientů, navrhováním změn či účastí zástupců Pacientské rady v různých pracovních skupinách na Ministerstvu zdravotnictví.

Pacientská rada zasedá min. čtyřikrát ročně. Ke své činnosti může zřizovat pracovní skupiny složené ze zástupců pacientských organizací a externích odborníků. V současné době existují tyto pracovní skupiny Pacientské rady:

Nová Pacientská rada (2021–2025) bude mít 24 členů, zástupců pacientských organizací, které sdružují pacienty s různými onemocněními. 

Seznam členů Pacientské rady (2021–2025)

Jméno Příjmení Pacientská organizace

Anna

Arellanesová

Česká asociace pro vzácná onemocnění z.s.

Karel

Dušek

Pacienti IBD z.s.

Zdeňka

Faltýnková

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Václav

Hradilek

SMÁci, z. s.

David

Janků

Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

Dalibor

Ježorek

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.

Drahoslava

Kolací

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách z.s.

Jitka

Kolmanová

Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným, z.s.

Václav

Krása

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.

Jana

Lacinová

Popálky o.p.s.

Jaromír

Lán

ASOCIACE PROTETICKÝCH PACIENTŮ z.s.

Jiřina

Landová

Unie ROSKA – česká MS společnost, z. s.

Renata

Marková

Spolek KOLUMBUS

Jan

Michalík

Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s.

Vlastimil

Milata

DIAKTIV CZECH REPUBLIC z. s.

Marta

Pečeňová

Za sklem o.s.

Štěpánka

Pokorná

Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

Šárka

Prokopiusová

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s.

Jitka

Reineltová

PARENT PROJECT, z.s.

Marie

Ředinová

České ILCO, z.s.

Šárka

Slavíková

Amelie, z.s.

Simona

Zábranská

Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.

Luboš

Zajíc

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,

zapsaný spolek

Miloslav

Zavřel

Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků

Zápisy ze zasedání a další důležité informace o činnosti Pacientské rady budeme přidávat na stránku: Pacientská rada 2021–2025