Čtvrté - výjezdní zasedání Pacientské rady

 2. 3. 2018  —  4. 3. 2018, publikováno: 15. 3. 2018  

Ve dnech 2. až 4. března 2018 se v Hradci Králové uskutečnilo výjezdní zasedání Pacientské rady ministra zdravotnictví.


Výjezdního zasedání se účastnili členové Pacientské rady a zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR z Oddělení podpory práv pacientů. Zasedání podpořil svou účastí také náměstek pro legislativu a právo JUDr. Radek Policar.

Cílem zasedání bylo na základě organizované spolupráce a řízené diskuse účastníků upřesnit procesní a obsahovou stránku činnosti Pacientské rady, která zahájila své působení jako stálý poradní orgán ministra zdravotnictví v říjnu loňského roku.

Během zasedání byla diskutována a hodnocena témata týkající se zásad komunikace Rady a jejích pracovních skupin, připravovaného etického kodexu, jednacího řádu pracovních skupin Pacientské rady a další strategické kroky Pacientské rady. Konkrétní výstupy z výjezdního zasedání budou schvalovány v rámci Pacientské rady na jejích dalších pravidelných čtvrtletních jednáních.

Zápis ze zasedání Pacientské rady naleznete v příloze.

Fotogalerie

Základní dokumenty Pacientské rady
Usnesení Pacientské rady