Třetí zasedání Pacientské rady

 5. 2. 2018, publikováno: 8. 2. 2018  

V pondělí 5. února zasedla Pacientská rada ke svému třetímu jednání. Došlo tak k představení poradního orgánu ministrovi Adamu Vojtěchovi, který vyjádřil podporu pacientskému segmentu a představil také současné hlavní priority ministerstva.


Zmínil mimo jiné úpravu úhradové regulace zdravotnických prostředků na poukaz, kdy zdůraznil, že se jedná o jednu z klíčových oblastí v tomto roce a projevil zájem na tom, aby pacienti byli součástí příprav navrhovaných znění. Zástupci pacientů se skutečně účastní jednání na ministerstvu a připomínkují navrhované paragrafové znění i kategorizační strom prostřednictvím Pacientské rady a její pracovní skupiny, která byla zřízena na druhém zasedání Rady.

Pacientská rada se mimo jiné prostřednictvím Oddělení podpory práv pacientů účastnila prvního meziresortního připomínkového řízení. Dochází tak k reálné možnosti zástupců pacientů se účastnit legislativních procesů v České republice. 

Zápis ze zasedání a usnesení přijatá na zasedání Pacientské rady naleznete v příloze.

Fotogalerie

Základní dokumenty Pacientské rady
Usnesení Pacientské rady