Osmé zasedání Pacientské rady

 21. 3. 2019, 15:00  —  21. 3. 2019, 18:00, publikováno: 3. 4. 2019  

Dne 21.3.2019 se sešla Pacientská rada ministra zdravotnictví ke svému osmému zasedání. V rámci programu zasedání zazněly informace o činnosti pracovních skupin Pacientské rady, dále informace o připravovaných vzdělávacích aktivitách, diskutovalo se také o možnostech financování pacientských organizací. Jeden z bloků zasedání byl věnovaný představení Reformy primární péče


V úvodu zasedání pozdravil členy Pacientské rady náměstek pro legislativu a právo Radek Policar. Informoval o připravovaných vzdělávacích aktivitách pro pacientské organizace a představil projekt Pacientský HUB, jehož hlavní ideou je vytvoření místa vhodného na setkávání a spolupráci pacientských organizací a jejich vzdělávání jak prezenční, tak skrze virtuální prostor e-learningového portálu. V neposlední řadě pan náměstek poděkoval členům Pacientské rady za jejich aktivní spolupráci, za sdílení názorů a poskytování podnětů i za zapojení se do připomínkových řízení, dotazníkových šetření a dalších aktivit ministerstva.

 

V další části zasedání byla prostřednictvím vedoucích pracovních skupin Pacientská rada  seznámena s aktuálním děním v rámci jednotlivých pracovních skupin Pacientské rady. Nově se členka Pacientské rady Edita Müllerová zapojila do činnosti Pracovní skupiny MZ k Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, nastínila zaměření této pracovní skupiny a možnosti zapojení do její činnosti.

Významný blok zasedání by věnovaný připravované Reformě primární péče. Seznámení s koncepcí reformy účastníkům zasedání zprostředkoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a náměstek pro zdravotní péči Roman Prymula. Byl představený materiál obsahující souhrn potřebných změn v primární péči, na kterých se shodla Pracovní skupina pro reformu primární péče, která pracuje při MZ od února 2018. Dokument se zabývá vymezením kompetencí praktických lékařů a specialistů, dále se věnuje problematice dostupnosti péče, elektronizaci zdravotnictví, prevenci a zdravotní gramotnosti a dalším tématům.

 

Fotogalerie

Základní dokumenty Pacientské rady
Usnesení Pacientské rady