Deváté zasedání Pacientské rady

 11. 6. 2019, 15:00  —  11. 6. 2019, 18:00, publikováno: 13. 6. 2019  

Dne 11. 6. 2019 se konalo deváté zasedání Pacientské rady ministra zdravotnictví.

Na zasedání byly prezentovány informace k připravované novele zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Diskutovalo se i o kategorizaci a úhradové regulaci zdravotnických prostředků a také o zapojení pacientských organizacích do aktivit ministerstva zdravotnictví.


Jedním z hlavních bodů programu byla přednáška Filipa Vrubela, náměstka ministra zdravotnictví, který informoval o průběhu přípravy novely zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Náměstek Filip Vrubel představil legislativní záměry týkající se zejména vysoce inovativních léčiv a léčiv na vzácná onemocnění. Připravovaná novela si klade za cíl zrychlení vstupu inovací, zvýšení dostupnosti nejmodernější léčby i zkrácení procesu správných řízení. Diskutovalo se o čtyřech možných cestách vstupu inovací do systému veřejného zdravotního pojištění, zejména pak o způsobu známém jako § 16.

Další bod programu byl věnovaný problematice kategorizace a úhradové regulace zdravotnických prostředků. Vedoucí oddělení podpory práv pacientů Jana Hlaváčová informovala o aktivitách Pracovní skupiny Pacientské rady ministra zdravotnictví pro zdravotnické prostředky. Informovala také o harmonogramu jednotlivých jednání Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků. Účastníci diskutovali o již podaných připomínkách a návrzích změn kategorizačního stromu, dozvěděli o dalších způsobech a termínech podání nových návrhů a připomínek.

V následující části byli členové Rady informování o zapojování pacientů do aktivit ministerstva zdravotnictví, zejména o činnostech pěti Pracovních skupin Pacientské rady ministra zdravotnictví. V rámci tohoto bloku se intenzivně diskutovalo o návrhu definice pojmu „pacientská organizace“, o kritériích, které musí pacientská organizace splňovat, aby se kvalifikovala jako zástupce pacientů  a byla takto uznávána ostatními aktéry.

Základní dokumenty Pacientské rady
Usnesení Pacientské rady