Desáté zasedání Pacientské rady

 10. 9. 2019, publikováno: 18. 9. 2019  

Dne 10. 9. 2019 se konalo desáté zasedání Pacientské rady ministra zdravotnictví. Hlavními tématy zasedání byly probíhající novelizace zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Další body programu byly věnované dotačním programům pro pacientské organizace. Členové Pacientské rady byli informováni o aktuálním dění v jednotlivých pracovních skupinách.  


V prvním příspěvku zasedání Ing. Mgr. Venuše Škampová, vedoucí oddělení zdravotní péče MZ informovala o postupu prací na novelizaci zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, vysvětlila jednotlivé fáze přípravy novely. Diskutovalo se o formách připomínkových řízení, o možnostech zapojení pacientských organizací a dalších subjektů do připomínkových řízení.

V následujícím příspěvku informovala Mgr. Pavlína Žílová, ředitelka odboru regulace cen a úhrad MZ rovněž o situaci v rámci novelizace zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.

Informace k dotačním programům poskytla Ing. Mgr. Ingrid Mrňová a Ing. Michael Souček z odboru koncepcí a reforem MZ.

Následující část zasedání byla věnována aktuálnímu dění v pracovních skupinách. Členové Pacientské rady byli informováni jak o aktivitách pracovních skupin za uplynulé období, tak i o plánovaných činnostech skupin pro nadcházející období. V této části programu shrnula Mgr. Jana Hlaváčová, vedoucí oddělení podpory zapojení do připomínkových řízení, poděkovala za aktivní přístup a množství podnětů, názorů a nápadů přicházejících od zástupců pacientských organizací.

Zápis ze zasedání ( 301 kB)

Základní dokumenty Pacientské rady
Usnesení Pacientské rady