Druhé zasedání Pacientské rady

 5. 12. 2017, publikováno: 11. 12. 2017  

Pacientská rada, kterou ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík jmenoval k 6. říjnu letošního roku, se 5. prosince 2017 sešla na svém druhém zasedání. Tento stálý poradní orgán ministra zdravotnictví zprostředkovává podněty pacientů a jejich pohled na navrhovaná opatření.


Na úvod zasedání námestkyně ministra Lenka Teska Arnoštová poděkovala členům za účast na zasedání, vyjádřila jim podporu v jejich práci a popřála hodně úspěchů. Důležitým bodem programu bylo hlasování o návrzích na jmenování předsednictva. Členové schválili svůj návrh většinou hlasů a ministr zdravotnictví na základě tohoto návrhu bude předsednictvo jmenovat.

Členové dále diskutovali o prioritách z hlediska potřeb pacientů, navrhli zřízení pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky a již se zapojují do vnitřních připomínkových řízení. Zřízením Pacientské rady se pacientům dostalo zastoupení v organizační struktuře ministerstva zdravotnictví a tím možnosti zapojení se do rozhodovacích procesů.

Zápis ze zasedání a usnesení přijatá na zasedání Pacientské rady naleznete v příloze.

 

Fotogalerie

Základní dokumenty Pacientské rady
Usnesení Pacientské rady