20. Zasedání Pacientské rady

 28. 2. 2022, publikováno: 28. 2. 2022  

Dnes 22. února 2022 se uskutečnilo zasedání Pacientské rady. Stěžejním tématem tohoto zasedání byla volba předsednictva Pacientké rady.


Pan náměstek pro legislativu a právo JUDr. Radek Policar, představil plán legislativních prací vlády pro oblast zdravotnictví, které se týká.

Novely zákona o zdravotních službách, zejména ve vztahu k rozvoji oblasti moderních technologií, oblasti telemedicíny, včetně zapojení umělé inteligence do medicíny.

Novely zákona o elektronizaci, kde se řeší dvě průřezová témata – telemedicína a elektronizace dokumentů a přístupu pacientů.

Novely zákona o vzdělávání a výkonu povolání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, kde existuje snaha upravit složité a dlouhé podmínky pro to, abychom měli kvalitní lékaře, zubní lékaře a farmaceuty a snaha řešit nedostatky v oborech.

V oblasti platby státu za státního pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění zmínil náměstek schválený záměr vlády nastavit systém mechanismu pravidelné valorizace tak, aby v budoucnu bylo předvídatelné, o kolik se bude navyšovat platba za státního pojištěnce bez nadměrné závislosti na hospodářském cyklu. 

Zápis 20. zasedání Pacientské rady

Základní dokumenty Pacientské rady