21. Zasedání Pacientské rady

 16. 5. 2022, publikováno: 16. 5. 2022  

Dne 16. května 2022 proběhlo 21. zasedání Pacientské rady.

Důležitými body zasedání bylo stanovení proirit Pacientské rady, činnost pracovních skupin Pacientké rady a problematika § 16, § 19 a § 20 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.


Náměstek pro legislativu a právo Radek Policar krátce představil problematiku § 16, § 19 a § 20 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a sice problematiku rozhodování zdravotních pojišťoven. § 19 a § 20 zmíněného zákona nově upravuje procesní stránku nejen schvalování výjimečných zdravotních služeb jinak nehrazených z veřejného zdravotního pojištění podle § 16. Podle § 20 zdravotní pojišťovna zřizuje alespoň jednu revizní komisi, která mimo jiné posuzuje návrh na posouzení nároku podle § 19. Členy revizní komise jsou lékaři a právníci, pan náměstek je taktéž členem revizní komise jmenován Ministerstvem zdravotnictví. 

Zápis z 21. zasedání Pacientské rady bude zveřejněn po jeho zpracování.

Základní dokumenty Pacientské rady