24. Mimořádné zasedání Pacientské rady

 22. 11. 2022, publikováno: 24. 11. 2022  

Dne 22. listopadu proběhlo mimořádné zasedání Pacientské rady.


Mimořádné zasedání Pacientské rady bylo svoláno panem ministrem Válkem, na kterém informoval o probíhající intenzivní spolupráci Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“) a Ministerstva práce a sociálních věcí na vzájemném propojení poskytování sociálních a zdravotních služeb. Cílem bude propojení a vzájemná koordinace dosud oddělené sféry sociální a zdravotní péče směřující ke zlepšení kvality života pacienta/ klienta sociálních služeb. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí za tím účelem připraví zákon, který bude primárně novelizovat zákon o sociálních službách a zákon o zdravotních službách.

Zápis z mimořádného zasedání 

Základní dokumenty Pacientské rady