23. zasedání Pacientské rady

 15. 9. 2022, publikováno: 29. 9. 2022  

Dne 15. září proběhlo 23. zasedání Pacientské rady.


Zasedání proběhlo v pacientském hubu za přítomnosti pana ministra Válka. Diskuze s panem nimistrem probíhala na téma energetická krize a její řešení, změna inflační doložky u hrazených zdravotnických prostředků a také změna zákona o dlouhodobé péči, ke které pan ministr navrhl mimořádné zasedání Pacientské rady k tématu zdravotně sociálního pomezí ke konci listopadu, na kterém chce společně s panem ministrem Jurečkou představit Pacientské radě probíhající spolupráci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí, na vzájemném propojení poskytování sociálních a zdravotních služeb.

Po odchodu pana ministra se Pacientská rada věnovala shrnutí výstupů z výjezdního zasedání, vzniku pracovní skupiny pro systémové financování pacientských organizací a na ní navazující mezirezortní skupinu pro systémové financování a dalším naplánovaným bodům zasedání. 

 

Zápis z 23. zasedání Pacietnské rady

Základní dokumenty Pacientské rady