25. zasedání Pacientské rady

 8. 12. 2022, publikováno: 8. 12. 2022  

Dne 8. 12. 2022 bylo poslední zasedání Pacientské rady v roce 2022, které se konalo na Ministerstvu zdravotnictví.


Obsah zasedání se týkal schválení priorit Pacietnské rady.

Hlavní priority, které byly odhlasované jsou:

  • Zdravotně sociální pomezí – dlouhodobá péče, posudkové lékařství a posuzování příspěvků na péči a invaliditu, valorizace příspěvků na péči a dostupnost zdravotnických pomůcek
  • Dostupnost péče a úhrady – poskytování komplexní péče o pacienty (primární i centrová), hlasování o přejmenování pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu na PS pro dostupnost péče a úhrady
  • Prevence a gramotnost 
  • Pacientská rada a pacientské organizace – spolupráce s pacientskými organizacemi s diagnózami, které nejsou zastoupeny v Pacientské radě, financování pacientských organizací a legislativní návrhy Pacientské rady
  • Elektronizace ve zdravotnictví 

Dále se zasedání věnovalo shrnutí mimořádného zasedání, které se konalo 22. 11. 2022 na Ministerstvu zdravotnictví, novinkám a posunům v pracovních skupinách Pacientské rady.

Zápis ze zasedání 

Základní dokumenty Pacientské rady