26. zasedání Pacientské rady

 31. 1. 2023, publikováno: 31. 1. 2023  

Dne 31. ledna 2023 se konalo zasedání Pacientské rady na Ministerstvu zdravotnictví.


Obsahem jednání bylo:

  • Vstup odboru regulace cen a úhrad (CAU), kde hosté zodpovídali členům Pacientské rady otázky ohledně poskytování dotací.
  • Problém péče o chronicky nemocné děti ve školách
  • Návrh usnesení za ČSAP o přezkoumání informační povinnosti podle § 53 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
  • Vstup prof. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D. 

Zápis z jednání

 

Základní dokumenty Pacientské rady