27. zasedání Pacientské rady ministra zdravotnictví

 19. 4. 2023, publikováno: 19. 4. 2023  

 1. dubna 2023 se konalo zasedání Pacientské rady ministra zdravotnictví. Hlavním bodem byla diskuse s panem vrchním ředitelem Policarem o chronicky nemocných dětech ve školách. 

Obsah zasedání v bodech:

 • Představení náměstka Václava Pláteníka – diskuse,
 • Chronici ve školách diskuse s panem vrchním ředitelem Policarem,
 • Projednání návrhu paní MUDr. Aleny Šebkové, OSPDL,
 • Hlasování o návrhu usnesení k celiakii,
 • Hlasování o zástupci do Rady ředitelů zdravotních pojišťoven,
 • Marie Ředinová sdělila průběh jednání komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků,
 • Pacientská rada přechází na komunikaci přes MS Teams,
 • Pracovní skupiny na MZ zpětná vazba od zástupců z Pacientské rady,
 • Informace: Zákon o regulaci reklamy,
 • Martin Dymáče představení Poradní unie pro zdravotnictví PULZ,
 • Diskuse.

Zápis ze zaseání

Základní dokumenty Pacientské rady